Cicle Formatiu de Grau Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva (EAS)

CFPS AEA0 – Grau Superior en formació professional d’activitats físiques i esportives

Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius i recreatius per a tot tipus d’usuaris. Podràs programar i dirigir activitats d’ensenyament, inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats.

La durada és de 2.000 hores i estàn distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Animació d’Activitats Físiques i Esportives (AAFE).

Continguts del curs

 • Valoració de la condició física i intervenció en accidents: Fisiologia, anatomia, prevenció de lesions, assistència en accidents i nutrició.
 • Dinamització de grups: Tècniques de dinamització, comunicació i gestió de conflictes.
 • Planificació de l’animació socioesportiva: Programació, disseny, gestió i avaluació de projectes.
 • Metodologia de l’ensenyament d’activitats fisicoesportives: Planificació i programació de l’activitat física i l’esport, construcció de sessions i sistemes d’avaluació.
 • Activitats fisicoesportives individuals: Fonaments tècnics i tàctics de la natació, atletisme i socorrisme.
 • Activitats d’oci i temps de lleure: En instal·lacions esportives i en el medi natural i urbà.
 • Activitats fisicoesportives amb implements: Fonaments tècnics i tàctics dels esports de implementos: tennis i pàdel.
 • Activitats fisicoesportives d’equip: Dinamització de jocs, activitats culturals, vetllades i espectacles.
 • Jocs i activitats fisicorecreatives: Fonaments tècnics i tàctics de futbol, bàsquet, handbol, rugbi, voleibol i esports del món.
 • Activitats fisicoesportives per a la inclusió social: Activitats per a persones majors, persones amb discapacitat i col·lectius en risc d’exclusió social.
 • Formació i orientació laboral: Inserció laboral, contractació i tècniques de cerca d’ocupació.
 • Empresa i iniciativa emprenedora: Gestió esportiva, gestió empresarial y pla d’empresa.
 • Anglès Tècnic: Gramàtica i vocabulari enfocat a l’àmbit esportiu.
 • Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva: Preparació i realització d’un esdeveniment socioesportiu.
 • Formació en Centres de Treball

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 1. Professor/a
  • d’activitats fisicoesportives (natació, atletisme, bàsquet, voleibol, tennis i pàdel, entre d’altres)
 2. Animador/a
  • fisicoesportiu i recreatiu
  • d’activitats d’inclusió socioesportiva
  • de vetllades i espectacles en instal·lacions turístiques
  • d’activitats recreatives a l’aire lliure en instal·lacions turístiques
 3. Coordinador/a
  • d’activitats d’animació esportiva
  • d’activitats fisicoesportives en instal·lacions esportives d’empreses turístiques o entitats públiques i privades
  • de temps lliure educatiu infantil i juvenil
  • de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura
  • d’activitats paracurriculars en el marc escolar
 4. Cap de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil, director o directora de temps lliure educatiu infantil i juvenil
 5. Director/a
  • de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura
  • d’activitats paracurriculars en el marc escolar
 6. Cap de departament d’animació turística
 7. Cronometrador/a, jutge o jutgessa i àrbitre de competicions esportives no oficials
 8. Promotor/a esportiu i de competicions de nivell elemental o social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic
 9. Monitor/a
  • d’activitats fisicoesportives i recreatives en campaments
  • de temps lliure

On estudiar un cicle formatiu de grau superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva?

Si vols estudiar aquest grau superior en esport el pots estudiar a Barcelona, ​​Cerdanyola, Huarte i Girona:

Escola Vitae Barcelona Les Corts: C/ Pintor Ribalta 2-8, 08028 Barcelona.
lescorts@escolavitae.com – 687 837 036

Escola Vitae Barcelona Sant Andreu: Rambla de Fabra i Puig 47, 2a planta, 08030 Barcelona.
santandreu@escolavitae.com – 672 633 933

Escola Vitae Cerdanyola: Carrer de les Sitges, 08193 Cerdanyola.
cerdanyola@escolavitae.com – 687 837 034

Escola Vitae Girona: Carrer Església de Sant Miquel 18, 17003 Girona.
girona@escolavitae.com – 687 837 035

Eskola Vitae Navarra: Plaza San Juan 5, 31620 Huarte – Pamplona.
info@eskolavitae.com – 948 11 90 71

Si voleu més informació sobre aquest estudi, us recomanem so·licitar una entrevista personalitzada amb el nostre equip, omplint el següent formulari: