Cicles formatius d’esport a Girona

Forma’t en formació professional esportiva a Vitae Girona

Escola Vitae Girona està ubicada a les instal·lacions de GEIEG de Palau-Sacosta (Grup Excursionista i Esportiu Gironí), un centre esportiu rodejat de natura i molt proper a la ciutat de Girona.

Amb una gran varietat d’instal·lacions esportives i un personal docent que treballa en el món de l’esport, ens permet oferir una formació 100% especialitzada:

Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure (GMNTLL)

Si tens la ESO i t’agrada l’esport, t’oferim l’oportunitat de formar-te en el Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure (GMNTLL). És un grau mitjà que et capacita per organitzar itineraris i guiar grups per entorns naturals de muntanya baixa i mitjana, terreny nevat de tipus nòrdic, cavitats de dificultat baixa, barrancs de risc baix, medi aquàtic i instal·lacions d’oci i aventura (progressant a peu, amb cordes, en bicicleta, en embarcacions i a cavall), així com dinamitzar activitats de temps de lleure, adaptant les activitats a la tipologia dels participants, i respectant el medi ambient i garantint-ne la qualitat i la seguretat.

És un cicle que té una durada és de 2.000 hores, distribuides en dos cursos acadèmics i et permetrà accédir a un cicle de grau superior de formació professional.

Saber-ne més…

Cicle Formatiu de Grau Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva (EAS)

Si tens el Batxillerat i vols seguir estudiant un grau superior en esport, aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius i recreatius per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint-ne la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits previstos de cost.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball), distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Animació d’Activitats Físiques i Esportives (AAFE).

Saber-ne més…

Cicle Formatiu de Grau Superior en Condicionament Físic (Fitness)

Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus d’usuaris i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint-ne la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei.
La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Saber-ne més…