TÈCNIQUES PER MILLORAR LA TEVA AGILITAT

Santiago de la Fuente | Director Escola Vitae Zaragoza

Com desenvolupar l’agilitat: treballem la coordinació i la velocitat

L’agilitat es pot definir com la capacitat de dur a terme moviments amb rapidesa i qualitat. Així mateix, també ens permet adaptar-nos a noves necessitats motores complexes amb gran velocitat, ja que es tracta d’una capacitat assentada entre el desenvolupament de factors físic-motrius i perceptiu-motrius. Una habilitat clau en els esports col·lectius.

Així doncs, l’agilitat es converteix en una habilitat fonamental, especialment en esports col·lectius com el futbol, que requereixen d’una gran habilitat de moviments i recursos motrius. És per això que entrenar l’agilitat amb regularitat  és tant important en la pràctica d’aquestes activitats.

¿Podem millorar la nostra agilitat? SÍ!

Per poder desenvolupar l’agilitat, és precís treballar les següents capacitats:

[list][item icon=”10003″ ]Capacitats motrius bàsiques[/item][item icon=”10003″ ]Capacitats motrius específiques[/item][item icon=”10003″ ]Capacitats psicomotrius[/item][item icon=”10003″ ]Capacitats físiques bàsiques[/item][/list]

Beneficis de desenvolupar de l’agilitat

A la vegada que el treball de l’agilitat pre-requereix d’unes certes capacitats, també ens aporta una sèrie de característiques que contribuiran a la millora de la nostra forma física:

[list][item icon=”10003″ ]Coordinació motriu[/item][item icon=”10003″ ]Precisió motriu[/item][item icon=”10003″ ]Economia energètica[/item][item icon=”10003″ ]Fiabilitat de l’execució motriu[/item][item icon=”10003″ ]Velocitat de l’adquisició motriu[/item][/list]

Dissenyem tasques per treballar l’agilitat: tractament i criteris

[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Tasques motrius
 • Jocs amb canvis de ritme i sentit.
 • Jocs de pilota, mòbils de diferents grandàries.
 • Activitats multiesportives: saltar, córrer, reptar…
 • Llançaments, cops amb implements, equilibris…

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Tasques de QFB (qualitats físiques bàsiques)
 • Força: multisalts i multillançaments.
 • Velocitat: canvis de ritme, sortides explosives…
 • Resistència: el treball de fartlek és el més aconsellat.
 • Flexibilitat: treball dinàmic de moviments articulats i estiraments.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Tasques pedagògiques
 • Elaborar programes fisicoesportius.
 • Plantejar situacions motivadores com a diferents jocs.
 • Fer tasques de manera paral·lela, fins i tot intercalades.
 • Cuidar execucions, no assentar imprecisions tècniques.
 • No abusar d’aspecte teòrics.

L’agilitat i el futbol ⚽

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]L’agilitat és un component essencial en molts esports, entre d’altres, el futbol. Efectivament, és imprescindible treballar aquesta habilitat per què el jugador millori el seu rendiment, bé sigui per accelerar, desaccelerar, canviar de direcció, escapar d’oponents en fase ofensiva o bé per pressionar quan estem en fase defensiva (Young & Willey, 2010).

Tanmateix, en el futbol es poden donar accions motrius que involucrin l’agilitat de forma planificada o sense planificar. Això fa que, per a aconseguir un major rendiment en aquest esport, els entrenadors, preparadors físics i professionals del futbol acostumin a elaborar exercicis d’entrenament que impliquen la realització tant de tasques obertes com de tasques tancades per a millorar l’agilitat dels seus futbolistes.

Què diferència una tasca oberta d’una tasca tancada?

Tot exercici o activitat en la qual el futbolista ha de reaccionar davant un estímul, podent modificar-se la distància a recórrer, el sentit, o qualsevol altre aspecte d’aquesta tasca en funció de l’estímul, serà una tasca oberta d’agilitat.

D’altra banda, tot exercici o activitat física on el futbolista sàpiga el que farà, els sprints o canvis de direcció que realitzarà, quina distància ha de recórrer, i en quin sentit abans de començar l’exercici o l’activitat, sense necessitat de respondre davant un estímul, seran tasques tancades d’agilitat (Vanttinen, Blomqvist, & Hakkinen, 2010).[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”16427″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row]

Posem en pràctica el que hem après!

[/vc_column_text][vc_column_text]En aquest vídeo us ensenyem un treball d’agilitat que podríem realitzar en un entrenament adaptat a la situació actual de confinament a les nostres cases.[/vc_column_text][vc_single_image image=”18088″ img_size=”534×310″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://bit.ly/prueba-agilidad”][vc_column_text]L’excercici que fa el Santiago en el vídeo el podríem classificar com a tasca de desenvolupament de les qualitats físiques bàsiques amb un treball de la velocitat i la coordinació. A la vegada, és una tasca tancada ja que el jugador sap el que ha de fer abans de començar l’exercici.[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”18095″ img_size=”200×200″ alignment=”center”][vc_column_text]

Santiago de la Fuente – Director Escola Vitae Zaragoza

Graduat en Ciències de l’Activitat Física y de l’Esport (CAFE)

Màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

Coordinador esportiu de futbol base U.D.Casetas i docent del cicle tècnic esportiu en futbol

El futbol és la seva passió. També és runner i practica esports de muntanya