Comunidad Vitae Alumni
Semi presencial
Certificat professionalitat

SSCB0211 – Direcció i Coordinació Activitats de Temps Lliure

Amb aquest certificat de professionalitat de Direcció i Coordinació d’Activitats de Temps Lliure adquiriràs les competències professionals necessàries per panificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu, adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, representant interna i externament a aquests, assumint la creació, control i dinamització de l’equip de personal monitor.

Fitxa

Titulació

Certificat de professionalitat SSCB0211 - Direcció i Coordinació d´Activitats de Temps Lliure

Durada

1 curs acadèmic
(713 hores)

Modalitats

Semipresencial (classes online - exàmens presencials)

Centres

Online

Calendari

Setembre - Gener

Accés

Grau Mitjà, Grau Superior o Batxillerat

Horari

Flexibilitat horària

del curs

Info general

Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball. Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals encara que, de manera excepcional, pot haver-hi certificats que acreditin només una part de la qualificació.

Es pot sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) l’expedició del certificat de professionalitat si es tenen acreditades totes les unitats de competència d’un certificat de professionalitat i s’ha superat el mòdul de pràctiques o la persona interessada està exempta d’aquest mòdul -> Guia informativa del procediment de sol·licitud d l’expedició d’un certificat de professionalitat o una acreditació parcial.

Amb el certificat de professionalitat podràs inscriure’t al ROPEC – Registre Oficial de Professionals de l’Esport.

Pla d'estudis

Sortides professionals

1

Coordinador/a de lleure educatiu infantil i juvenil

2

Director/a de lleure educatiu infantil i juvenil

3

Responsable de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil

4

Coordinador/a de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges-escoles, aules de cases de joventut i escoles de natura

5

Director/a de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges-escoles, aules de cases de joventut i escoles de natura

6

Coordinador/a d'activitats paracurriculars en el marc escolar

7

Director/a d'activitats paracurriculars en el marc escolar

1

Coordinador/a de lleure educatiu infantil i juvenil

2

Director/a de lleure educatiu infantil i juvenil

3

Responsable de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil

4

Coordinador/a de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges-escoles, aules de cases de joventut i escoles de natura

5

Director/a de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges-escoles, aules de cases de joventut i escoles de natura

6

Coordinador/a d'activitats paracurriculars en el marc escolar

7

Director/a d'activitats paracurriculars en el marc escolar

Requisits accés

Per poder ingressar directament cal complir almenys un dels requisits següents:

  • Títol del batxillerat.
  • Títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent.
  • CFGM de Conducció d’Activitats Fisicoesportives al Medi Natural.
  • CFGM de Guia al medi natural i de temps lliure.
  • Haver cursat qualsevol cicle formatiu de grau mitjà (a consultar amb el Departament d’Ensenyament en cada cas particular).
  • Haver superat la prova daccés a Grau Superior.

En cas de no complir cap dels anteriors, ens pots consultar altres vies d’accés.

L'equip

Laia Ramón

Docent

Vitae Sant Andreu

Cristina de Puig

Directora

Online

Daniel Cuenca

Sant Andreu

Sergio Torres

Docent

Vitae Sant Andreu

Leti Corroto

Docent

Vitae Online

Joan Ayguasenosa

Coordinador Estudis

Vitae Sant Andreu
Pablo Martos, director de Escola Vitae Barcelona Les Corts

Pablo Martos

Director

Les Corts

Josep Biosca

Tutor

Sant Andreu

Laia Ramón

Docent

Vitae Sant Andreu

Cristina de Puig

Directora

Online

Daniel Cuenca

Sant Andreu

Sergio Torres

Docent

Vitae Sant Andreu

Leti Corroto

Docent

Vitae Online

Joan Ayguasenosa

Coordinador Estudis

Vitae Sant Andreu
Pablo Martos, director de Escola Vitae Barcelona Les Corts

Pablo Martos

Director

Les Corts

Josep Biosca

Tutor

Sant Andreu

Laia Ramón

Docent

Vitae Sant Andreu

Cristina de Puig

Directora

Online

Daniel Cuenca

Sant Andreu

Sergio Torres

Docent

Vitae Sant Andreu

Leti Corroto

Docent

Vitae Online

Joan Ayguasenosa

Coordinador Estudis

Vitae Sant Andreu
Pablo Martos, director de Escola Vitae Barcelona Les Corts

Pablo Martos

Director

Les Corts

Josep Biosca

Tutor

Sant Andreu

Centres

Estudia deporte online

Online

Online

online@escolavitae.com – 687 837 034