Fa poques setmanes, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) anunciava que creava el programa “UAB Emprèn” per impulsar les actituds generadores d’idees de negoci de tots els membres de la comunitat universitària, tot realitzant accions formatives, assessorament a mida i acompanyament.

Com fer-te emprenedor

Aquesta iniciativa, però, no està sola: l’emprenedoria és un valor que cada vegada apareix amb més força, ja sigui pel context de crisi actual o pels canvis ràpids del mercat que obliguen a adaptar-se a les noves tendències ràpidament.

Sigui com sigui, avui al blog volem destacar dos recursos per al foment de l’emprenedoria:

  • XTEC Recursos sobre emprenedoria: XTEC, la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya disposa d’un apartat a la seva web amb molts documents, recursos i enllaços d’interès al voltant d’aquest tema.
  • Barcelona Empresa: l’Ajuntament de Barcelona disposa d’una web emprenedora que s’emmarca dins la globalitat de “Barcelona Activa” i que ofereix ajuda a qui la necessiti. Trobareu la informació separada per àmbits com per exemple: màrqueting per identificar el mercat, formes jurídiques que existeixen i tràmits a seguir, com aconseguir finançament, etc. Un servei mot interessant que té són les “Guies per emprendre”:

Hi ha també un altre tipus d’emprenedoria: l’emprenedoria social. Es tracta d’una modalitat en la qual el benefici econòmic no és el prioritari sinó assolir reptes socials en benefici de quanta més gent millor. Per exemple, tal com diuen a la web de BarcelonèsJove, un projecte d’emprenedoria social podria ser donar feina a un col•lectiu concret (persones amb discapacitat, persones en risc d’exclusió, etc.) o elaborar productes a preus econòmics per a zones marginals, etc.

Podeu trobar més informació del tema a la web de Catalunya Emprèn i a @EmprenSocial.

COM SERÀ LA TORNADA A LES AULES?

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row] Estem preparats per tornar a l’escola al setembre? La Ministra d’Educació ha plantejat que, si el següent curs 2020/2021 no hi ha un remei contra el

Què és el wellness?

Wellness és el terme anglès que es fa servir per a definir l’equilibri saludable entre el cos, la ment i les emocions, obtenint per tant