Treballem per prevenir, detectar i fer front al bullying escolar

L’educació i l’escolarització són un dret, el bullying NO.

Partint de la base de que les persones aprenem més quant més ens divertim, creiem que l’etapa formativa ha de ser una experiència enriquidora per a qualsevol estudiant, tingui l’edat que tingui. Per això a Escola Vitae treballem per prevenir, detectar i actuar davant situacions d’assetjament escolar o bullying entre iguals.

Malauradament, el bullying és una realitat, una conducta de persecució que comporta un gran patiment i greus repercussions en les víctimes: ansietat, problemes d’adaptació i dificultats per relacionar-se, falta de concentració i d’interès, disminució de l’autoestima, inseguretat, fracàs escolar i fins i tot intent de suïcidi.

És, per tant, urgent i necessari elaborar mecanismes d’actuació i protecció que permetin prevenir-ho, detectar-ho i erradicar-ho de les nostres aules. El treball comença per:

  • Sensibilitzar i proporcionar les eines adients a l’escola i a l’equip docent
  • Exposar que el bullying no és un tabú i per tant qualsevol acte violent (tant psicològic com físic) s’ha de comunicar immediatament a l’escola
  • Treballar dinàmiques de cooperació amb els grups/classes
  • Comunicar-se amb la part agredida i agressora
  • Conciencar i educar a les famílies
  • Crear protocols i procediments d’avaluació, intervenció i seguiment dins del pla docent

STOP bullying

Els professors estan preparats i formats per fer front a casos de bullying?

La falta d’informació i coneixement no pot ser una excusa per tombar la mirada. Per fer front a aquestes situacions indesitjables i difícils de controlar, existeixen institucions i associacions que ofereixen assessorament i acompanyament, com la Plataforma PDA BULLYING, la qual proposa un codi de bones pràctiques que defineix els criteris i els indicadors que ajuden a detectar els casos de bullying, i planteja unes pautes de prevenció i actuació per superar l’assetjament i el ciberassetjament amb origen en entorns educatius, i altres violències entre iguals (infància i adolescència).

📌 Certficat de Bones Pràctiques Escola Vitae.

‣‣ No facis als demés el que no t’agrada que et facin a tu.