Índex de Massa Corporal (IMC)

És possible que alguna vegada hagueu volgut conèixer el vostre Índex de Massa Corporal. Aquesta dada és una mesura que relaciona la massa (el pes de la persona) i la seva talla. És una dada que va ser inventada per un estadístic d’origen belga anomenat Adolph Quetelet, per la qual cosa a vegades també s’anomena “Índex Quetelet”.

Normalment s’utilitza per saber si una persona té el pes massa baix o massa alt. No és el mateix que una persona pesi 60 kg i sigui baixeta que una que pesi el mateix però faci quasi dos metres. Es per això que és important fixar-se en aquestes mesures i no simplement amb el pes que es pot tenir.

Com es calcula l’IMC?

La fórmula matemàtica per calcular el nostre IMC és el fet de dividir el nostre pes per la nostra altura al quadrat.  El pes haurà de posar-se en kilograms i l’alçada en metres (al quadrat).

No es una xifra exacta ni tampoc permanent al pas del temps, ja que pot anar variant amb l’edat i també sobretot amb el sexe de la persona.

S’han fet també estudis per conèixer els ICM de diversos països del món. Sense anar més lluny, l’Escola de Londres sobre Higiene y Medicina Tropical va elaborar un estudi on es van analitzar dades de 177 països diferents. Gràcies a aquests estudis, la ONU pot determinar quin es el pes i l’alçada mitjana dels habitants del món i també quins països poden presentar més problemes de salut greus.

Tanmateix, també té els seus detractors, ja que hi ha estudis que demostren que l’IMC es mesura d’una manera que pot provocar molts errors significants i que, per tant, no és gens fiable la informació que proporciona. També té un altre problema, i es que no fa diferències entre la massa muscular i la massa de greix. És a dir, una persona que sigui obesa i una persona que pesi el mateix però que sigui gra`cies al múscul que ha anat desenvolupant, no presentaran cap tipus de diferencia a nivell estadístic.

Sense cap mena de dubte es una dada que ens pot servir per moltes coses, però no ha de convertir-se en l’única veritat existent, ja que conté forces inexactituds. Lo millor és barrejar diverses fonts d’informació per aconseguir la màxima precisió possible.

COM SERÀ LA TORNADA A LES AULES?

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row] Estem preparats per tornar a l’escola al setembre? La Ministra d’Educació ha plantejat que, si el següent curs 2020/2021 no hi ha un remei contra el

Què és el wellness?

Wellness és el terme anglès que es fa servir per a definir l’equilibri saludable entre el cos, la ment i les emocions, obtenint per tant