Requisits d’accés

Grau superior Grau mitjà Ensenyament (Tècnic esportiu)
Grau superior Grau mitjà Ensenyament (Tècnic esportiu)

Grau superior

Tens accés directe al cicle si compleixes amb algun dels següents requisits:

 • Tenir el Grau Mitjà de Conducció d’Activitats Físic-Esportives en el Medi natural.
 • Haver cursat qualsevol cicle formatiu de Grau Mitjà (consultar amb el Departament d’Ensenyament en cada cas en particular). 
 • Tenir el títol de Batxillerat. 
 • Tenir el títol de Tècnic/a Especialista, Tècnic/a Superior o equivalent. 
 • Haver superat el segon curs de Batxillerat de qualsevol modalitat experimental. 
 • Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU) o el Preuniversitari. 
 • Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent. 
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Si no compleixes cap dels requisits esmentats, hauries de superar una prova d’accés. Per a presentar-se cal tenir 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitzarà la prova, i venir de les famílies B i D.

Continuïtat

Amb aquests estudis obtens el títol de Tècnic/a Superior, que permet accedir a qualsevol grau universitari.

Grau mitjà

Tens accés directe al cicle si compleixes amb algun dels següents requisits:

 • Tenir el títol de graduat d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de Grau Mitjà.
 • Tenir el títol de Tècnic/a o de Tècnic/a Auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un Programa de Qualificació Professional Inicial (PCPI).
 • Tenir un títol per a accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Si no compleixes cap dels requisits esmentats, hauries de superar una prova d’accés. 

Continuïtat

Amb aquests estudis obtens el títol de Tècnic/a, que permet accedir:

 • al Batxillerat.
 • a un cicle de Grau Superior del mateix itinerari del cicle de grau mitjà.

Ensenyament (Tècnic esportiu)

Requisits d’accés al nivell 1 – Cicle Inicial:

Per a accedir al primer nivell o el Cicle Inicial has de complir els següent requisits:

 • Tenir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics). 
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. 
 • Les persones que no compleixen aquests requisits hauran de superar el curs específic per a l’accés a cicles de Grau Mitjà o una prova general d’accés. Per a presentar-se cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Requisits d’accés al nivell 2 – Cicle Final:

Per a accedir al segon nivell o al Cicle Final és necessari haver aprovat el primer nivell o el cicle final de l’especialitat.

Continuïtat:

Si superes el primer nivell o cicle obtens un certificat que et permet accedir:

 • al segon nivell.
 • al món laboral.

Si superes el segon nivell o cicle final obtens un títol de Tècnic/a esportiu, que et permet accedir:

 • a un cicle de Grau Superior d’ensenyaments esportius de la mateixa modalitat, si superes la prova general d’accés o bé tenen el títol de Batxiller.
 • a un cicle de Grau Superior de Formació Professional de la família d’activitats físiques i esportives, si superes la prova d’accés o bé tens el títol de Batxiller.
 • al Batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades).
 • al món laboral.

Grau superior

Tens accés directe al cicle si compleixes amb algun dels següents requisits:

 • Tenir el Grau Mitjà de Conducció d’Activitats Físic-Esportives en el Medi natural.
 • Haver cursat qualsevol cicle formatiu de Grau Mitjà (consultar amb el Departament d’Ensenyament en cada cas en particular). 
 • Tenir el títol de Batxillerat. 
 • Tenir el títol de Tècnic/a Especialista, Tècnic/a Superior o equivalent. 
 • Haver superat el segon curs de Batxillerat de qualsevol modalitat experimental. 
 • Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU) o el Preuniversitari. 
 • Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent. 
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Si no compleixes cap dels requisits esmentats, hauries de superar una prova d’accés. Per a presentar-se cal tenir 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitzarà la prova, i venir de les famílies B i D.

Continuïtat

Amb aquests estudis obtens el títol de Tècnic/a Superior, que permet accedir a qualsevol grau universitari.

Ensenyament (Tècnic esportiu)

Requisits d’accés al nivell 1 – Cicle Inicial:

Per a accedir al primer nivell o el Cicle Inicial has de complir els següent requisits:

 • Tenir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics). 
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. 
 • Les persones que no compleixen aquests requisits hauran de superar el curs específic per a l’accés a cicles de Grau Mitjà o una prova general d’accés. Per a presentar-se cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Requisits d’accés al nivell 2 – Cicle Final:

Per a accedir al segon nivell o al Cicle Final és necessari haver aprovat el primer nivell o el cicle final de l’especialitat.

Continuïtat:

Si superes el primer nivell o cicle obtens un certificat que et permet accedir:

 • al segon nivell.
 • al món laboral.

Si superes el segon nivell o cicle final obtens un títol de Tècnic/a esportiu, que et permet accedir:

 • a un cicle de Grau Superior d’ensenyaments esportius de la mateixa modalitat, si superes la prova general d’accés o bé tenen el títol de Batxiller.
 • a un cicle de Grau Superior de Formació Professional de la família d’activitats físiques i esportives, si superes la prova d’accés o bé tens el títol de Batxiller.
 • al Batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades).
 • al món laboral.

Grau mitjà

Tens accés directe al cicle si compleixes amb algun dels següents requisits:

 • Tenir el títol de graduat d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de Grau Mitjà.
 • Tenir el títol de Tècnic/a o de Tècnic/a Auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un Programa de Qualificació Professional Inicial (PCPI).
 • Tenir un títol per a accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Si no compleixes cap dels requisits esmentats, hauries de superar una prova d’accés. 

Continuïtat

Amb aquests estudis obtens el títol de Tècnic/a, que permet accedir:

 • al Batxillerat.
 • a un cicle de Grau Superior del mateix itinerari del cicle de grau mitjà.
+ Info Demana una entrevista Matricula't