Clickedu

Totes les anotacions de les matèries, el calendari d’activitats, les tasques, les notes o qualsevol altre contingut educatiu el podràs trobar en la plataforma virtual educativa Clickedu. Accedeix a la plataforma de la teva escola amb l’usuari i contrasenya que vas rebre per mail al començament del curs.

Vitae Cerdanyola Vitae Girona Vitae Huarte Vitae Les Corts Vitae Sant Andreu