Matrícula
2022/23

Selecciona el curs

Durada

2 anys

Formes de pagament

Pagament únic: 3.900 €

Pagament fraccionat: Matrícula 450€ + 10 mensualitats de 345€ (setembre a juny)

Durada

2 anys

Formes de pagament

Pagament únic: 4.100 €

Pagament fraccionat: Matrícula 475€ + 10 mensualitats de 362,50€ (setembre a juny)

Durada

2 anys

Formes de pagament

Pagament únic: 4.100 €

Pagament fraccionat: Matrícula 470€ + 10 mensualitats de 363€ (setembre a juny)

Durada

2 anys

Formes de pagament

Pagament únic: 4.200 €

Pagament fraccionat: Matrícula 450€ + 10 mensualitats de 375€ (setembre a juny)

Durada

2 anys

Formes de pagament

Pagament únic: 3.900 €

Pagament fraccionat: Matrícula 475€ + 10 mensualitats de 342,50€ (setembre a juny)

Durada

2 anys

Formes de pagament

Pagament únic: 3.900 €

Pagament fraccionat: Matrícula 470€ + 10 mensualitats de 343€ (setembre a juny)

Durada

2 anys

Formes de pagament

Pagament únic: 4.450 €

Pagament fraccionat: Matrícula 450€ + 10 mensualitats de 400€ (setembre a juny)

Durada

2 anys

Formes de pagament

Pagament únic: 4.450 €

Pagament fraccionat: Matrícula 475€ + 10 mensualitats de397,50€ (setembre a juny)

Durada

2 anys

Formes de pagament

Pagament únic: 4.450 €

Pagament fraccionat: Matrícula 470€ + 10 mensualitats de 398€ (setembre a juny)

Durada

2 anys

Formes de pagament

Pagament únic: 4.450 €

Pagament fraccionat: Matrícula 450€ + 10 mensualitats de 400€ (setembre a juny)

Durada

2 anys

Formes de pagament

Pagament únic: 4.150 €

Pagament fraccionat: Matrícula 475€+ 10 mensualitats de 367,50€ (setembre a juny)

Durada

2 anys

Formes de pagament

Pagament únic: 4.150 €

Pagament fraccionat: Matrícula 470€ + 10 mensualitats de 369€ (setembre a juny)

Durada

2 anys

Formes de pagament

Pagament únic: 4.450 €

Pagament fraccionat: Matrícula 450€ + 10 mensualitats de 400€ (setembre a juny)

Durada

2 anys

Formes de pagament

Pagament únic: 4.450 €

Pagament fraccionat: Matrícula 475€ + 10 mensualitats de 397,50€ (setembre a juny)

Durada

2 anys

Formes de pagament

Pagament únic: 4.450 €

Pagament fraccionat: Matrícula 470€ + 10 mensualitats de 398€ (setembre a juny)

Durada

2 anys

Formes de pagament

Pagament únic: 3.450€

Pagament fraccionat: Matrícula 420€+ 10 mensualitats de 303€ (setembre a juny)
* El preu pot variar en funció de les convalidacions i els crèdits en els que et matriculis.

Durada

2 anys

Formes de pagament

Pagament únic: 3.450€

Pagament fraccionat: Matrícula 445€ + 10 mensualitats de 300,50€ (setembre a juny)
* El preu pot variar en funció de les convalidacions i els crèdits en els que et matriculis.

Durada

2 anys

Formes de pagament

Pagament únic: 3.450€

Pagament fraccionat: Matrícula 440€ + 10 mensualitats de 301€ (setembre a juny)
* El preu pot variar en funció de les convalidacions i els crèdits en els que et matriculis.

Durada

1 any

Formes de pagament

Pagament únic: 1.488,30€

Pagament fraccionat:

Durada

1 any

Formes de pagament

Pagament únic: 1.623,60€

Pagament fraccionat:

Durada

1 any

Formes de pagament

Pagament únic: 1.758,90€

Pagament fraccionat:

Durada

1 any

Formes de pagament

Pagament únic: 1.353€

Pagament fraccionat:

Durada

1 any

Formes de pagament

Pagament únic: 1.217,70€

Pagament fraccionat: